Skift holdning til hvad du kan forvente af dit parforhold

Parforholds-tip 1: Den første forudsætning for at skabe et godt og velfungerende parforhold er at have en holdning til kæresten og samværet, som styrker forholdet i stedet for at nedbryde det, og som har vist sig at virke på den lange bane. Og her kan vi lære noget ved at overføre en af  John F. Kennendy’s berømte udtalelser fra det globale til det mere private plan. Læs mere

Share