Kritik

At være kritisk overfor andre har den umiddelbare fordel, at jo flere fejl vi kan finde hos dem, jo mindre påtrængende synes vores egne mangler at være.

Jeg har utallige gange i såvel mit private liv som i mit professionelle arbejde med mennesker de sidste 25 år undret mig over, hvorfor vi mennesker ofte bliver ved med at gentage adfærdsmønstre, som hæmmer glæden og livsudfoldelsen i stedet for at styrke den.
Det gælder f.eks. så simpel en ting som det at kritisere hinanden. Læs mere

Share