Jeg bliver ofte spurgt, om man kan arbejde dybtgående med selvudvikling uden at rydde op i barndommen og opvæksten.
Og det kan man sagtens. Dybde i selvudvikling har ikke nødvendigvis noget med hverken mængden af Klinex eller antallet af barndomstraumer at gøre. – Men fortidens indflydelse på vores aktuelle liv kommer vi alligevel ikke helt uden om.

I ID Coaching og ID selvudvikling arbejder vi som i andre former for coaching og selvudvikling primært med nuet og fremtiden og overlader typisk bearbejdelsen af fortiden til psykologien og psykoterapien.

Men vi kan ikke komme udenom, at både vores positive og negative erfaringer har sat et aftryk på nuet, som kan have afgørende indflydelse på vores livskvalitet og på, hvordan vi udfolder vores potentiale. Dermed vil fortiden også spille en afgørende rolle for både coaching og selvudvikling generelt

Men hvordan kan vi arbejde med fortidens eventuelle negative indflydelse uden at bevæge os over på psykoterapiens domæne? Og hvordan kan vi gøre op med eventuelle negative påvirkninger fra fortiden, uden at vi vel at mærke går ind i den?

Det kan vi ved at arbejde med de holdninger og overbevisninger, som vi har om os selv, om vores muligheder og om livet generelt.

Vores overbevisninger er nemlig fortidens aftryk på nuet. Og det vi tror om os selv og livet, har en enorm betydning for, i hvilket omfang vi får realiseret vores drømme og udfoldet vores muligheder.

Vi kan have alverdens gode visioner, ideer og ting vi gerne vil gøre i vores liv, men hvis vi dybest set ikke tror på os selv og vores muligheder eller generelt ikke har tillid til tilværelsen, vil vi sjældent lykkes med projektet.

Det er min erfaring, at det er overordentligt vigtigt at opdage sine selvbegrænsende overbevisninger. De kan være aldeles ubevidste, og hvis ikke vi bliver opmærksomme på dem og får dem “neutraliseret”, kan vi uden selv at vide det, komme til at stikke en kæp i hjulet for vores egen lykke og livsudfoldelse.

Øvelse:

Hvad tror du om dig selv?

Sådan bliver du bevidst om nogle af dine selvbegrænsende overbevisninger

1. Skriv en liste med dine mest inderlige ønsker og drømme for dit liv. Formuler hvert ønske som en kort sætning, som f.eks.:

“Jeg ville ønske at..”
“Jeg kunne virkelig godt tænke mig at…”
“Jeg ville elske at kunne…” eller lignende.

I denne lille øvelse er det vigtigt, at du virkelig giver dig selv lov til at tænke stort og drømme løs uden indledende forbehold eller censur. Bare lad din positive fantasi gå amok.

Hvis der dukker forbehold op allerede på dette tidspunkt, så skriv dem ned. Men tilstræb at få skrevet nogle super-positive ønsker ned.
Lav en liste med mindst 10 ønsker.

2. Læs nu hvert ønske højt for dig selv og afslut sætningen med “men…”. F.eks.

“Jeg ville elske at få en succesfuld karriere som professionel coach, men…!

Lad være med at tænke over, hvad du siger, bare sig hvad der falder dig ind og skriv det så ned. F.eks.:

“Jeg ville elske at få en succesfuld karriere som professionel coach, men…det er jeg nok ikke klog nok til” eller lignende.

Læg mærke til, at det du siger efter “men”, sandsynligvis vil være en hæmmende overbevisning om dig selv eller dine muligheder.

Hvis ikke der dukker noget begrænsende op efter “men”-et, har du muligvis ikke nogle selvhæmmende begrænsninger omkring dette ønske. Og så er det jo bare at komme i gang.

3. Læs nu igen hver af dine ønsker højt for dig selv, og afslut denne gang hver sætning med “hvis ikke det havde været for…”-Som f.eks.:

“Jeg ville utrolig gerne have så god en økonomi, at jeg kunne købe et idyllisk landsted med skøn udsigt og et par heste, hvis ikke det havde været fordi…, jeg bare altid har pengeproblemer og er uheldig med økonomi” etc.

Her er den begrænsende overbevisning, at “Jeg har altid pengeproblemer og er uheldig i forhold til økonomi”.

Igen, bare lad ordene komme uden at tænke over det. Skriv også dine indfald ned denne gang.

Lav en liste med eventuelle negative overbevisninger, som bremser din livskreativitet.

Du kan læse meget mere om overbevisninger, og hvordan ID coaching kan bruges til at neutralisere dem i min sidste bog “Coaching og Kunsten at Leve”.

Mange kærlige hilsner
Ole

Share