Om Victor Acquista’s bog: Nye perspektiver på sundhed – En integral håndbog.

Han er uddannet i en traditionel vestlig, allopatisk, tradition, hvor det drejer sig om at stille en diagnose – der er noget i vejen med et menneskes krop (eller psyke), finde en ”procedure”, det rette indgreb typisk medicinsk og/eller kirurgisk, så symptomet enten lindres eller går helt væk. Denne tilgang kan siges at definere fysisk sundhed som fravær af sygdom.

Acquista er elev af Elliot S. Dacher, der også er bogaktuel på dansk (Integral Sundhed – Vejen til Menneskelig Trivsel). Og det er tydeligt, at Acquista er meget inspireret af Dacher. Acquista sætter i sin bog en hel del op på siden af den førnævnte allopatiske tankegang – forkaster den ikke, for sommetider skal der medicin og kirurgi til, men tilføjer en lidt bredere definition af sundhed, nemlig balance (helhed). Han er her helt på linie med fx en procespsykolog som Arnold Mindell (ubalancer kan ses som sekundære processer, som har vigtige budskaber til os), eller tankerne indenfor de systemiske skoler for ikke at nævne det humanistiske, der tilsiger, at mennesket er en helhed, der ikke reduktionistisk kan deles op i isolerede fragmenter. Jeg tænker også, en forfatter som Bruce Lipton (Intelligente Celler) ville nikke samtykkende til, at sundhed drejer sig om balance, deriblandt samarbejde mellem celler og organer, mellem kroppens forskellige elementer, sindet og ånden.

Meget af klangbunden i bogen er, at krop, sind og ånd er uadskillelige komponenter i et menneskeliv, og vi skal tage os af alle tre.
Bogen består af fem dele, en første og indledende del, hvor forfatteren specielt via de fire kvadranter kommer ind på det integrale univers, og hvilke fordele på kort og langt sigt, man kan høste ved at se sundhed og helbred ud fra alle fire aspekter, ikke kun det typisk vestlige, nemlig fysikken (den øverste højre kvadrant). For det første udvider han den øverste højre kvadrant til også at omfatte væsentlige ting som kost, bevægelse, søvn osv., altså at skærpe vore sanser for kroppens sprog og udtryk for behov. Han tager også den øverste venstre med, ”hvordan har du det så med det”, den nederste venstre, ”hvilke sammenhænge færdes du i, som har indflydelse på din sundhed og dit helbred” og den nederste højre, ”hvordan er omgivelserne og deres præmisser og regler”. For nogle vil det være repetition, men jeg synes nu det var meget forfriskende så tydeligt at få serveret Acquistas tanker rundt i alle kvadranterne med et dedikeret fokus på sundhed, helhed og balance.

I anden del går Acquista i dybden med vort indre liv. Hvad motiverer os, hvad frastøder og tiltrækker, hvordan får vi skabt oaser af indre ro til lindring og heling, hvad tynger os fra fortiden, for bare at nævne tre af de vigtige områder, han kaster lys på. Han kommer slutteligt i denne del kort ind på, hvordan vi på en mere givtig måde kan håndtere stressfaktorer, så de i knap så høj grad behøver at give sig udslag i stress symptomer.

Og i den tredje del kommer der en masse øvelser, tests, refleksionsopgaver… alt sammen med invitation til fordybelse og selvundersøgelse. Denne del er igen orienteret efter kvadranterne og de forskellige aspekter af vort system: Krop, sind og ånd.

Fjerde del tager sig af forskellige strategier til helbredelse, der ikke lige har med maskinfejlstanken at gøre. Tilgange og metoder, der stadig af mange traditionelt uddannede betragtes som alternative. Gode, superkorte introduktioner, der for mit vedkommende gjorde mig nysgerrig på områder, jeg ikke vidste så meget om. Ved du fx hvad Moxibustion er? Det anede jeg ikke…
Femte og sidste del er en kreativ proces, hvor læseren bliver inviteret til at tegne sit eget kort, som Acquista betegner det. En proces, der omfatter både kognitive færdigheder og mere kreative hjørner af læseren. Jeg læste det som en øjenåbner, og tror bestemt ikke, processen er færdig, bare fordi bogen er læst og øvelserne er lavet. Spørgsmålene åbner op til nye spørgsmål, og foreløbige refleksioner fortsætter og bliver dybere.

Af ID Psykoterapeut Brian Rønnow

Du kan købe bogen her: www.id-shop.dk

Share