Tidsånden mangler samvittighed

Psykologernes brikse var før belagt med individer plaget af pligt og skyld. De yngre generationer lider snarere af indre tomhed og mangel på samvittighed. De opsøger underholdning og napper gerne lidt hurtig selvudvikling, som forstørrer det i forvejen (skrøbelige og) oppustede selvbillede, mener psykoterapeut Ole Vadum Dahl.

Af Mette Bender

Oprindeligt bragt i bladet Psykologi i februar 2007

Hvor skyldfølelse og selvundertrykkelse før var de mest almindelige problemer at bære i personligheden, er der i dag langt flere, som lider af narcissistiske forstyrrelser og indre tomhed.

Ole Vadum Dahl har været en kendt del af den danske psykoterapi gennem 25 år. Gennem de sidste 18 år har han selv uddannet terapeuter, og hans fingre er solidt plantet på psykologi-pulsen.

– Generationerne fra 40 og opefter har som gennemgående problem, at de lever lidt for meget ovre på de andres banehalvdel og derfor ikke altid mærker sig selv og egne behov. De yngre generationer lider snarere ad selvoptagethed, siger Ole Vadum Dahl.

Han ser narcissisme som en del af en tidsånd, der er præget af forbrug, egoisme og selviscenesættelse.

Da teen er skænket i kopperne og Ole på opfordring har forklaret, at han på grund af en medfødt sygdom har været næsten blind, siden han var 16, kommer han hurtigt tilbage til emnet.

– I sidste uge blev to mennesker påkørt af flugtbilister. Happy slapping har slået an, mobning er et stigende problem, og ekspedienterne møder flere og flere ubehagelige kunder. Kioskerne synes, de kan tillade sig at placere pornoblade i børne-øjenhøjde. Det er vigtigere at sælge et blad, end at undgå at børn får underlige indtryk af, hvad seksualitet er. Jeg ser det som udtryk for mangel på respekt og samvittighed.

Ole Vadum Dahl taler om forråelsen af samfundet, som kommer af, at mange har problemer med at sætte sig ind i andres følelser.

– Kan man mærke, hvordan andre har det, mangler man ikke samvittighed. Dem med den lidt stramme og opdragelse, som voksede op i 50’erne og 60’erne har derimod ofte for meget samvittighed. De lider af neurotisk skyldfølelse, og tager for mange hensyn.

Institutioner skaber dybe savn i små børn

Men efter 1968 kom generationer, som mødte meget få normer og krav fra forældre og omgivelser, vurderer Ole Vadum Dahl.
– Det var der meget godt i, men jeg tror, de forældre faldt over i den modsatte grøft i forhold til kadaverdisciplinen. Samtidig er de generationer af børn blevet parkeret meget tidligt i institutioner og har altså ikke haft så megen tæt kontakt med deres mødre. Jeg ved, det er upopulært at sige det her. Men ligegyldigt hvor professionelle og dygtige pædagoger er, kan de ikke erstatte den tætte følelsesmæssige kontakt med den primære forælder. Vores selvfølelse og evne til at relatere bliver grundlagt i den allertidligste kontakt med især vores moderfigur. Der opstår tidlige skader i form af dybt savn og eksistentiel tomhed i børn, der for tidligt rives bort fra nærheden.

Terapeuten forklarer, at når man går rundt med en sådan tomhed indeni, er det ikke rart at mærke sig selv. Så puster man et flot selvbillede op, men den manglende substans gør det svært at identificere sig med andre.

Hvor generationerne med den dårlige samvittighed har tendens til at lade andre vade ind over deres grænser, mangler de nye empati og har tendens til at overskride andres grænser. De flygter konstant fra sig selv ved at opsøge konflikter, selskab, underholdning eller stimulanser.

– Når man ikke rigtigt kan mærke sig selv, kan man heller ikke mærke de andre. Denne type mennesker har svært ved at tage hensyn, og de forsvarer konstant deres oppustede selvbilleder. De skændes for eksempel med partneren, og deres eneste mål er at tilbagevise kritik, for de er ikke trygge nok i sig selv til at vise, hvad de føler. “Hvis de andre ser mig, som jeg er, går de måske fra mig. Og hvad vil jeg så føle?”.
Det er den mekanisme, der ligger bag, forklarer terapeuten. Smerten bliver flyttet ud på andre. Det er de andre, der er dumme. Og det er den samme tendens Ole Vadum Dahl ser præge samfundet også på den brede led.

En god coach kan (rumme) sig selv

Ole Vadum Dahl har i dag sit eget uddannelsessystem på Drueholm mellem Ringsted og Køge. Her har han fået bygget et lille hus beregnet til eftertænksomhed, og her sidder vi i duften fra friskhøvlet træ.

Uddannelsen på Drueholm fokuserer på begrebet identitet. For identitet af den rigtige slags er betingelsen for et godt liv sammen med andre.
– Vi skal tåle vores egen smerte for at skabe ordentlige relationer. Der er ingen anden vej, fastslår Ole Vadum Dahl, som i 1997 lagde NLP systemet bag sig, fordi han havde behov for mere dybde i arbejdet med både sig selv og andre.

– En god terapeut eller coach er ikke blot en med en masse smart teknik. Det er en person, der kan rumme sig selv, og som derfor kan rumme dig. Terapi er ikke så meget en metode, som det er at møde en person med en stor evne til at forstå og favne. Det er denne persons indlevelsesevne, der heler dig.

Derfor er en coach eller en psykoterapeut ikke bedre end sin indlevelsesevne. Og indlevelsesevnen vokser, når du er i god terapi, fordi du lærer at føle med dig selv og de andre.

– Som meditationsmesteren Jes Berthelsen siger, så skal terapi og selvudvikling gøre dig til et venligere og mere empatisk menneske, ellers virker det ikke.

Glamourøse selvbilleder

I terapi har Ole Vadum Dahl ofte arbejdet med de mennesker, der er forpinte af overdreven skyldfølelse. Dem, der mangler skyldfølelse og flygter fra indre tomhed, mener derimod sjældent selv, at de har et problem. De arbejder hellere med selvudvikling for at lære smarte turboteknikker, der får dem til at klare sig bedre udadtil. Måske uddanner de sig endda selv som coach.
– Du kan lære en række uhyggeligt effektive redskaber på 10 dage, men en dygtig terapeut eller coach bliver du ikke. Det sker ved, at du mærker dit inderste selv. Tiden er her en meget vigtig faktor, hvis du vil udvikle dig, det tager minimum et par år. Og al den spirituelle snak duer ikke til noget, hvis ikke hjertet vokser. Jeg ser en tendens til stor selvoptagethed i selvudviklingsmarkedet, siger Ole Vadum Dahl.

Han understreger, at der er stor forskel på at have et positivt selvbillede og så det at være i kontakt med sin egen autentiske værens-kerne og eksistens.
– Gennem nogle af tidens mest populære selvudviklingsmetoder lærer man at konstruere ofte glamourøse selvbilleder, og det virker måske tiltalende, hvis man går med en negativ selvforståelse, sådan som jeg gjorde som ung. Problemet er, at du ikke bliver mere menneskelig. Bare mere opblæst, siger Ole Vadum Dahl.

– På et tidspunkt hvor jeg havde fået skabt nogle virkelig positive selvbilleder som kompensation for den dårlige selvfølelse, gjorde nogle gode venner mig opmærksom på, at jeg var vældigt sympatisk, men at det var svært at mærke mig. Og på et tidspunkt brast ballonen da også. – Jeg faldt hårdt, da jeg faldt. I et år vidste jeg ikke, hvad der var op, og hvad der var ned, og hvem jeg i virkeligheden var. Men juvelen i krisen var, at jeg opdagede, at min dybeste identitet intet har med hverken negative eller positive selvbilleder at gøre. Derfor er mit omdrejningspunkt i dag ægte nærvær og identitet. For når ballonen punkterer, hvem er du så?

Øvelse til mere medfølelse

Tilbage til dem med den for store ansvarsfølelse. Dem, der ikke synes, de gør det godt nok, og som ikke har lært at lytte til sig selv.
– De mennesker har et selvbillede, hvor de helst skal være perfekte. De kan ikke holde ud at være egoistiske, så den del ligger de over i de andre. De skal lære at blive hos sig selv. Så kommer resten af sig selv, siger Ole Vadum Dahl og slutter af med en øvelse til alle:

  • Når en følelse som sorg, skyld, tomhed eller meningsløshed overvælder dig, så gør ikke, som du plejer. Lad være med at skændes med kæresten, rode i køleskabet, eller rende ud for at shoppe.
  • Sæt dig i stedet og undersøg kilden til den svære følelse.
  • Mærk, hvor i kroppen, følelsen bor. Mærk, hvilken temperatur, omfang og form, den har. Og mærk hvilket kropsbillede, der hører til. Føler du dig lille, svag, stivnet eller noget andet? Mærk efter inde i dig selv og din krop. Minut efter minut.
  • Bliver du ved længe nok, opløser følelsen sig. Måske bliver du ikke i første omgang lykkelig, men du kan bedre bære den før så overvældende følelse. Og efterhånden får følelsen en underligt sød kvalitet, som giver dig en form for mening og leder dig videre til medfølelse med dig selv og med de andre.

Sødmen kommer fra dit hjerte, der åbner sig. I hjertet bor ifølge Ole Vadum Dahl medfølelsen, samvittigheden og menneskeligheden.

Kort om Ole Vadum Dahl

• Ole Vadum Dahl er psykoterapeut og coach
• Han er stifter og underviser på ID terapi- og Life coaching uddannelserne, der har hjemme på Drueholm mellem Ringsted og Køge
• Ole Vadum Dahl har skrevet en lang række bøger. De to seneste er At Vokse sammen og Coaching og kunsten at leve, begge fra Borgen 2006.
• Læs mere på http://www.vadumdahl.dk

“Terapi og selvudvikling skal gøre dig til et venligere og mere empatisk menneske, ellers virker det ikke”, siger terapeut og coach Ole Vadum Dahl.

Share