Måske fordi meditation igennem årtusinder primært er blevet udviklet og forfinet i klostermiljøerne i de forskellige store verdensreligioner, kan der stadig være en tilbøjelighed til at tænke på meditation som noget lidt verdensfjernt og alvorligt.

Mange mennesker tænker automatisk på meditation som noget, der står i modsætning til det sjove, det udadvendte og det sanselige i livet. Der er stadig mange, som tror, at meditation kræver, at man mere eller mindre trækker sig fra livets almindelige behov, glæder, ambitioner og andre aspekter af de almindelige “gode” liv

Men dels er forskellige meditationsmetoder forlængst begyndt at dukke op udenfor de traditionelle religiøse og spirituelle miljøer. – Meditation et er blevet en slags mental hygiejne-redskab for såvel ateister som for de spirituelt søgende. –

Og dels er det min erfaring, at mennesker, der søger en egentlig spirituel udvikling og fordybelse gennem meditation, faktisk er nødt til at leve et rigtig godt og almindeligt liv med kærlighed, seksualitet, karriere, sanselighed osv., hvis de skal være i stand til overhovedet at gå dybt i en spirituel udviklingsproces .

I denne lille video med titlen Meditation og kunsten at leve forklarer jeg hvorfor.

mange kærlige hilsener

Ole Vadum Dahl
Coach og psykoterapeut MPF

Share