Selv om man indimellem kunne drømme om, at psykologen eller coachen fiksede vejen til det gode liv, er der ingen nemme løsninger: Du må selv tage fat, tage ansvar, mærke efter og holde op med at tørre det af på andre eller blot være en passiv brik i andres spil.

af ANETTE KJÆRGAARD

Bragt i Alt for damerne maj 2009.

Vi kender det alle sammen. Livet gør lidt ondt, og utilfredsheden nager. Måske kører karrieren ikke helt, som vi ønsker, måske halter kærlighedslivet, økonomien trykker eller sundheden skranter.
Så er det, den kommer snigende, den besnærende tanke – „gid, en eller anden ville komme og forandre mit liv for mig.” Måske tager vi så meget ansvar, at vi får bestilt tid hos en psykolog eller hyrer en coach, men tanken er der stadig – „gid hun kan ordne det for mig, så mit liv bliver bedre.”

– Vi drømmer om det hurtige fiks, fordi vi gerne vil skaffe os af med nogle følelser, som vi ikke har lyst til at mærke. Det kan være tomhed, ensomhed, magtesløshed eller kaos. Så flytter vi i stedet det ubehagelige uden for os selv og søger løsningerne dér, forklarer psykoterapeut, coach og underviser Ole Vadum Dahl.

– Problemet er, at når vi håber på, at nogle andre kommer og fiksér tingene for os, så bliver vi passive, frem for at tage teten og få skabt det liv, vi gerne vil have, siger han.
Hvis du genkender det, Ole Vadum Dahl snakker om, får du her nøglen til forandring. Nøglen hedder ansvarlighed. Den eneste måde at få et ordentligt liv på er ved at tage ansvaret for det. Det er ikke noget, vi kan forstå mentalt. Vi skal selv erfare, at når vi er afventende og passive, så får vi et trist og tungt liv. Og når vi tager ansvar for, hvad vi vil og rent faktisk handler på det, så stiger vores livskvalitet omgående.

– Selvansvarlighed er ekstremt vigtigt for vores oplevelse af livskvalitet og livsglæde – og forudsætningen for det allervigtigste for os alle sammen – nemlig samvær, kærlighed og det at høre til, tilføjer Ole Vadum Dahl.

Helt bogstaveligt, så betyder ordet ansvarlighed at svare an på det, livet byder på. Når vi forholder os ansvarligt og aktivt til de ting, der kommer vores vej, så får vi det ganske enkelt bedre. Selv når det gælder noget så
banalt som rudekuverter.

– Hvis du forholder dig til dem, frem for at lade dem hobe sig op, så tager du ansvar og føler dig 50 kilo lettere!

Uden ansvar ingen frihed

Måske tænker du, at det bare er for meget med alt den snak om at tage ansvar for sit eget liv. Men så se lige, hvad Ole Vadum Dahl siger til det: – Hvis det er sådan, at du ikke selv er ansvarlig for at skabe dit liv, så har du ingen frihed – så er du ufri. Du mister din betydning og bliver bare en brik i et tilfæl¬digt spil. Så hvis du vælger at sige, at du ikke selv er ansvarlig for dit liv, men at det er de andre, som skal opføre sig bedre og gøre tingene anderledes, så er du helt i lommen på andre men¬nesker. Så mister du friheden, glæden og oplevelsen af at have betydning og indflydelse og kan groft sagt bare vente på, at det er slut og håbe på det bedste, siger han.

Sagt på en anden måde, så lever vi, når vi tager ansvar, modsat når vi er passive og afventende.

Når vi er skabere af vores eget liv, så er vi i bevægelse. Så kom¬mer der ladning på batteriet, og livet strømmer igennem os i en grad, så vi bare må handle. Det kan få så stor intensitet, at der opstår et flow. Omvendt, så stopper vi flowet i os selv, når vi ikke tager ansvar.

Mærk dig selv og dine behov

Med til det ansvarlige liv hører også at træffe bevidste valg. – Vil jeg vælge en ny karriere? Vil jeg ud af mit forhold? Vil jeg blive ved med at veje 10 kilo for meget? Svarene kan vi kun finde, hvis vi er i god kontakt med os selv, mener Ole Vadum Dahl.
Forudsætningen for at kunne træffe bevidste valg er, at vi kan mærke os selv, hvad vi føler, ønsker og har brug for. Ellers kan vi ikke prioritere, hvad der er vigtigt, og så er det umuligt at vælge, beslutte, handle og være skaber af sit eget liv, siger han. Lige her bliver de fleste voldsomt udfordret. En af de mest almindelige og tidlige forsvarsmekanismer hos os mennesker er nemlig at flytte opmærksomheden væk fra os selv, når noget føles svært, ubehageligt eller gør ondt. Vi skynder os at placere det ubehagelige uden for os selv ved at pege fingre ad andre og fokusere på, hvor tåbeligt og dumt kollegaen eller kæresten opfører sig. Så frem for at sige, hvordan vi har det – at vi f.eks. er utrygge usikre – så snakker vi om de andres adfærd.

Mekanismen hedder i fagsprog projektion og handler enkelt fortalt om at kaste de følelser og egenskaber over i andre, som vi ikke har lyst til at se på hos os selv.

Flyt dit fokus

Der er ikke noget underligt i, at vi forsøger at undgå alle de svære eksistentielle følelser. For vi har ganske enkelt aldrig lært andet, forklarer Ole Vadum Dahl. Det er jo ikke, fordi folk er dumme og ubegavede, men fordi ingen har lært os at mærke ind bagved, siger han. Hvis du f.eks. bliver godt gal i skralden på nogen, så flyt din opmærksomhed fra anledningen til din vrede og mod de dybere følelser og behov, som ligger bag reaktionen. Find ud af, hvad du dybest set føler, gerne vil og har brug for, lyder hans råd. Undlader du at se på dig selv, men fortsætter med at fokusere på alle andre, så mister du muligheden for at finde ind til, hvad du gerne selv vil. Du går glip af positiv forandring og mulighed for udvikling. Og det er da bare for ærgerligt, ikk’?

Livet bliver sjovere

Med til snakken om det ansvarlige liv hører også, at vi kun skal tage ansvar for det, der vitterligt er vores, og som vi har indflydelse på. Du kan ikke være ansvarlig for din kærestes psykiske velbefindende eller dine forældres lykke. Og husk, at når du tager ansvar for det, du kan i dit liv, så har du også et medansvar for parforholdet, økonomien, familien og så videre. Det kan til tider gøre ondt. – Især hvis der er krise på de forskellige områder.

Men det gode ved det er, at hvis mit liv lige nu er et resultat af tidligere valg, så er der uendeligt potentiale for at ændre livet fremadrettet, siger Ole Vadum Dahl og udbryder med latter i stemmen:

– WAAUU frihed! Jeg kan gøre en forskel.

Det at gøre en forskel, at kunne mærke, at vi mestrer livet, at ting forandrer sig, og livet bliver sjovere, fordi vi tager ansvar og træffer gode valg baseret på, hvad vi føler, mærker og har behov for, er det hele værd, lover Ole Vadum Dahl. Har du først mærket gevinsterne ved at træde i karakter over for dig selv og tage ansvaret for dit liv fuldt og helt på dig, så falder du sandsynligvis aldrig mere tilbage i rollen som det afventende offer. Så mærker du friheden og vil højst sandsynligt have mere.

Vejen til det ansvarlige liv

• Kig på dig selv
Hver gang du fristes til at pege fingre ad andre, så tjek ud, hvad du i virkeligheden selv føler, har brug for og drømmer om. For følelser handler altid om dig selv og ikke den, du er irriteret eller vred på.

• Se på dit liv
Leg med tanken om, hvordan du selv har været med til at skabe de frustrerende og utilfredsstillende situationer, du står i. Hvor har du sagt for meget ja eller nej? Hvad har du undladt at gøre? Hvad har du gjort? osv. Tænk på, at når du kan få kæresten til at være umulig, så kan du også gøre det modsatte.

• Hvad er vigtigt?
Find ud af, hvad der er vigtigt for dig i dit liv. Hvad der gør dig glad, tilfreds og energisk. Er det svært, så lær af tidligere pe¬rioder i dit liv, hvor du havde det godt. Hvad havde du fokus på dengang?

• Vær realistisk
Undersøg, om du på de områder af dit liv, hvor du kæmper, i virkeligheden slås med noget, du ikke har indflydelse på. Tag kun ansvar for de ting, du reelt har indflydelse på, og hvor du kan gøre en forskel.

Og husk – det er altid godt at starte med sig selv.

Share