Det er et af sprogets korteste ord, men alligevel et af de sværeste ord for mange mennesker at få over deres læber.

Vi lever på mange måder i et JA-samfund. Det forventes at børnene er deltagende i skolen, at vi er positive og dynamiske på vores arbejde, har overskud til fritid, fester og ferier. Vi skal også være veltrænede, gerne med et maraton på Cv´et.

Vi bliver samtidig bombarderet med informationer i form af nyheder, reklamer, sweetdeals og facebook.

Alle kan få fat i alle – alle steder og til alle tider. Der føles som om der ikke er nogen bremsepedal!

 

Som et menneske, der lever i det 21. århundrede, er det blevet tid til at lære at sige fra. At lære at sige det lille, men livsnødvendige ord – NEJ.

Nej til at køre sig selv ned med flaget, Nej til at være online døgnet rundt, Nej til at påtage sig mere arbejde og gøre flere tjenester end helbredet kan bære.

 

MEN hvorfor er det så svært at sige NEJ?

I takt med at levestandarden er steget fantastisk meget de sidste 100 år, er den daglige kamp for mad og tryghed blevet erstattet med et overflødighedshorn af muligheder.

Vores forankring i gamle bastioner som familien, kirken og fædrelandet er i opbrud med nye familiemønstre, multikulturalisme og globalisering. Kompleksiteten og mangfoldigheden stiller store krav til vores evner til at prioritere i hverdagen. Derfor oplever mange indbyggere i de industrialiserede og rige lande i verden en manglende oplevelse af mening og dybde.

I vores samfund er det også mere reglen end undtagelsen, at mennesker påtager sig for mange opgaver og har svært ved at sige fra. Derfor kræver det ekstra mod og vilje at turde skille sig ud ved at sige fra, da det kan betyde prestigetab og i enkelte tilfælde eksklusion fra et fælleskab/arbejde.

Da samfundet i øjeblikket ikke kan give os strømpile for hvilke prioriteringer, der skal være udgangspunkt for til- og fravalg, bliver vi nødt til at kigge på vores forhold til os selv. Hvad er vi identificeret med? Hvad er vores kerne, dybde og livsmission?

 

ID Academys uddannelser arbejder med at hjælpe folk tilbage til et sundt fundament, hvor du først bliver bevidst om og sidenhen i stand til at bryde med uhensigtsmæssige tanker og mønstre. Samtidig opnår du en større indsigt og forståelse for dine dybere værdier, din kerne og dine potentialer.

Af ID Psykoterapeut studerende, Ronen Thalmay

Læs mere om ID Academy’s uddannelser her: www.idacademy.dk

Share