Nogle former for intelligens forekommer mig at være mere intelligente end andre. Den klogeste må være den, der har evnen til at vurdere, hvad der er vigtigst i livet.

Det er en myte, at mennesker, der efter traditionel målestok er intelligente, skulle klare sig bedre i livet eller være mere lykkelige end andre. Ganske vist ser intelligente mennesker ud til at have en højere levealder, men nu handler det vel om livskvalitet og ikke livskvantitet.

Jeg hørte en gang et interview med finansmanden Asker Åmund, som fortalte, at det ikke var de kloge drenge med de høje karakterer fra hans skoletid, som man i dag finder i toppen af dansk erhvervsliv. Det er der imod de knapt så flittige, som sad bagest i klassen på grund af deres lidt for gode evne til at kommunikere og relatere.

Den sociale intelligens, altså evnen til at omgås andre og være menneskelig er en langt vigtigere faktor for vores livskvalitet og for vores succes både karrieremæssigt og privat.

Og tilsvarende har man de senere år afdækket en del andre former for intelligens end dem, vi traditionelt forstår som intelligens. En af de senest afdækkede kaldes SQ eller spirituel intellegens. Det er evnen til at tænke i helheder, forstå ting i deres sammenhæng og finde positiv mening i ellers tilsyneladende uretfærdige eller meningsløse begivenheder. Det er også vores evne til at priortere og vælge det i vores liv, som giver os glæde, mening, kærlighed og alt det, som i virkeligheden gør livet værd at leve.

Så hvis du har slået dig selv i hovedet med, at du ikke er intelligent nok, så tjek lige, hvad du mener med intelligens. Hvis der er kærlighed, glæde og mening i dit liv, er du efter min mening rigtig godt begavet.

Og det allerbedste er, at uanset hvilken intelligensform vi taler om, så er det ikke noget statisk. Vores intelligens kan udvikles gennem hele livet. Det er aldrig for sent.

mange kærlige hilsner

Ole

Share