Hvis du gerne vil lære dig selv bedre at kende, er det en god idé at kigge på, hvem du har en relation til. Hvem er dine venner? Din partner? Dine arbejdskollegaer osv.
Hvordan kom de ind i dit liv, og hvad er det værdifulde ved jeres samvær?
Det kan godt kræve en hvis portion mod at gå i dybden med værdifællesskabet i sine relationer. Faren er nemlig, at man kan opdage, at der i nogen af de tættere relationer ikke længere er ret meget at bygge videre på. Og hvad gør man så?

For dem der gerne vil udvikle sig som mennesker, etisk, socialt, karrieremæssigt eller spirituelt, er det derfor altafgørende, at man omgiver sig med relationer som kan fremme den udvikling, man ønsker sig.
Risikoen er, at man som individ bliver fastlåst i en bestemt rolle, hvis mange af ens venner, bekendte, kollegaer og familie har en meget ensartet livsanskuelse, som ikke længere resonerer med din. Et eksempel kunne være at mange i din omgangskreds kun fokuserer på at tjene penge, eller har en særlig politisk eller religiøs overbevisning, som efterhånden ligger dig temmelig fjern.
I samværet med dem vil det blive sværere og sværere at være autentisk – at være DIG.
Og tabet af dig selv ved ikke at følge din naturlige udviklingsvej, vil ofte føre til en følelse af indre splittelse og mangel på glæde og mening.

Heldigvis vil de fleste opdage, at der også er relationer som stadig er meningsfulde og måske også mere perifere bekendtskaber, som kan udvikles i overensstemmelse med de værdier, der har betydning for din udviklingsrejse.

Så den enkleste vej ud af værdi-løse relationer er at finde eller udvikle de værdi-fulde relationer.
Det kan dog være en lang og følelsesmæssig krævende vej at afbryde uønskede relationer.
En del kan man lade løbe ud i sandet over tid, men i andre tilfælde kræver det en aktiv og ærlig handling at meddele, at man ikke længere ønsker at forsætte relationen.
Her er det meget vigtigt at være oprigtig og autentisk omkring motiverne!
Nogen vil tage det ilde op, men for andre kan det være en brat opvågning til selvransagelse, som kan afstedkomme en genetablering af relationen på et dybere plan.

Så spørgsmålet er: Hvor langt tør du gå for at lære dig selv bedre at kende?

af
Ronen Thalmay, ID Psykoterapeut-studerende

Share