I min lille serie blogindlæg om selvfølelsen er vi nu nået til selvværdet.

I modsætning til selvtillid, der er baseret på vores status, og det vi kan, er selvværdsfølelsen i højere grad baseret på vores livsværdier og vores oplevelse af formål med vores liv.

Der er ifølge min erfaring to vigtige forudsætninger for en god og solid selvværdsfølelse:

for det første er det vigtigt, at vi ved, hvad vi står for som mennesker, at vi har gjort os klart, hvad vi oplever som væsentligt og værdigt, og at vi vel at mærke også i et vist omfang er i stand til at efterleve vores værdier.

For det andet giver det os en følelse af selvværd, når vi oplever, at det vi bruger livet til, er meningsfuldt og har et større formål.

Når jeg som life coach eller psykoterapeut igennem årene har hjulpet mennesker med at opbygge en god og positiv selvværdsfølelse, har jeg derfor typisk hjulpet dem med:

1. At finde ud af, hvad de stod for som mennesker, dvs. hvad de oplevede som vigtigt og værdigt i deres liv, og hvad de gerne ville kendes for.

2. At få de nødvendige livskunstværktøjer til at kunne efterleve deres egne værdier. Hvis vi bare opstiller høje idealer uden at kunne leve dem, fører det bare til selvkritik og en endnu værre selvfølelse.

3. At finde ud af, hvad deres livsformål og personlige kald i livet var.
Når vi bruger vores liv på noget som føles vigtigt og måske endda tjener et “højere formål”, giver det os en følelse af værdi og mening med vores eksistens.

Og det er selvsagt også noget af det, vi på ID Academy uddanner vores kommende psykoterapeuter og life coaches til at kunne assistere deres klienter med, samtidigt med at de under uddannelsesforløbet selv får højnet selvværdet ganske betydeligt.

Læg mærke til, at selvværdsfølelsen har mulighed for at være meget mere “solid” og stabil end selvtilliden.
Selvtillid kan mistes, fordi den er baseret på vores evner, færdigheder og status.

Selvværd derimod er baseret på noget, som er uafhængigt af, hvad vi kan præstere, hvordan vi ser ud, eller hvilken formel status vi har.

Uanset om vi er gode til at male, synge, flirte, springe i trampolin eller noget helt andet, kan vi føle et selvværd, fordi selvværdet er baseret på de værdier, vi står for som mennesker og vores villighed til at efterleve dem.

Hvis det eksempelvis er en værdi for mig, at jeg gør det bedste jeg kan, uanset hvad jeg laver, vil selve forsøget i sig selv højne mit selvværd.

Hvis det er en værdi for mig at være ærlig og autentisk overfor andre, vil det have en positiv indvirkning på min selvfølelse, når jeg eksempelvis tager mod til mig og viser hvem jeg på godt og mindre godt er som menneske.

Hvis det er en værdi for mig at være empatisk og hjælpsom overfor andre, vil selvværdet få et nyk opad, når jeg lige sætter mig selv til side og giver en hjælpende hånd til et medmenneske.

Og læg mærke til, at intet af det ovenstående er afhængigt af særlige talenter eller færdigheder.

Og jeg tror, vi alle har et eller flere “kald” eller formål med vores liv. Der er noget, som vil føles vigtigt og meningsfuldt, og som vil give os følelsen af, at vores liv ikke er tilfældigt, men at vi tvært imod gør en forskel.

For nogle af os er det at bidrage til vores samfund som sundhedspersonale, soldater, politibetjente, redningsfolk, skolelærere eller noget helt andet.
For andre er det at skabe æstetik gennem kunst, arkitektur og håndværk.
For nogle af os er det at give gode og sunde livsværdier videre til vores børn og sørge for en god og tryg opvækst for dem.
Og for andre af os føles det som vores kald, når vi som psykoterapeuter er i stand til at hjælpe mennesker med at komme ud af personlige kriser og med at genfinde livsglæden, eller når vi som life coaches kan hjælpe andre mennesker med at få noget mere ud af deres liv og gøre deres drømme til virkelighed.

Værdier og personlige kald er forskellige fra menneske til menneske. Men fælles for os alle er, at bevidstheden om og villigheden til at leve vores værdier og kald i livet, giver os et højere selvværd.

I mit næste blogindlæg vil jeg komme ind på en helt tredje slags selvfølelse, som på væsentlige punkter adskiller sig fra både selvtillid og selvværd, og som er den dybeste og mest “robuste” oplevelse af os selv, som vi overhovedet kan opleve.

mange kærlige hilsener
Ole Vadum Dahl

Share