Et spørgsmål som utallige mennesker har stillet sig selv gennem alle tider er:

Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? hvor skal jeg hen? Hvorfor er jeg her? Og hvad er meningen med mit liv?

For at få et lille glimt af en større sandhed kan det være relevant at bruge lidt tid på at mærke efter, hvad der gemmer sig bag den maske vi kalder ”JEG”.

 

Mange gange hører vi mennesker sige: ”JEG er utilfreds med MIG selv”. Et udsagn der i al sin enkelthed åbner op for en interessant iagttagelse.

For hvem er jeg og hvem er mig? Er der tale om 2 forskellige ”personer”?

Er de fleste af os skizofrene uden af vide det?

Heldigvis er svaret nej! Vi er ikke ubevidst skizofrene, men udsagnet vidner om at ”jeg´et” rummer flere del-personligheder (former), der indbyrdes kæmper om såvel opmærksomhed, kontrol og indflydelse.

Vi er nemlig så ”heldige” at vores psyke rummer både en indre mor, indre far og indre barn, kultur og samfundsnormer, arketyper, livserfaring, det kollektivt ubeviste samt en lang række andre elementer.

 

Det giver en herlig suppe af mere eller mindre ubeviste sider af os, som enten hjælper eller spænder ben for vores bestræbelser på at skabe balance, tryghed og mening.

Når tingene går godt og livet er i konstant flow, mærker vi ikke så meget til vores indre persongalleri, men når tingene går skævt og vi oplever kriser i livet, kan det føles som om vi bliver revet over i mange dele. Tvivl, usikkerhed og angst vågner i vores sind og trygge holdepunkter som fx. vores uddannelse, karriere, parforhold, relationer og selve livets mening bliver tåget i konturerne og mister deres stabiliserende effekt på vores tilværelse.

Mange af os begynder i kriser udviklingsmæssigt at kravle baglæns. Vi lukker os inde følelsesmæssigt, indskrænker vores reelle valgmuligheder og bliver mindre tolerante.

I virkeligheden er du i krisetider klar til at bevæge dig fremad og bryde med hæmmende overbevisninger og fastlåste tankemønstre, og integrere dine del-personligheder til en balanceret syntese, hvor du anerkender og accepterer deres eksistens og berettigelse i dit sind. Men det kræver at du tør lukke op og tage ansvar for den store visdom, som dit brogede del-persongalleri er en portal ind til.

Derfor har du en opgave i at lade en sund bevidsthedsudvidelse slå rod i dit sind. Giv den plads til at komme til udfoldelse, fx. ved at sætte tempoet ned eller ved at meditere, og derigennem udvikle det enorme potentiale der ligger skjult under den fragmenterede fællesbetegnelse, vi i den vestlige psykologi kalder for ”Jeg´et”.

For ”jeg´et” er kun toppen af isbjerget. Nedenunder ligger selve den kerne som udgør dit sande og fuldstændige væsen, og når du får kontakt til denne kerne, bliver du i stand til at bevæge dig fremad med sikre skridt selv i en af livets storme.

Så valget er dit! Du har allerede hele dit potentiale tilgængeligt inde i dig –

Rejsen begynder så snart når du tager det første skridt….

Af
Ronen Thalmay, ID Psykoterapeut-studerende

Redskaber til at vokse op og vågne op: www.id-mindfulnessuddannelsen.dk

Share