Steen Degn Uddannelsesleder på ID Academy

Steen er uddannelsesleder på ID Academy og er selv uddannet ID Psykoterapeut og ID Lifecoach og har arbejdet med coaching gennem mere end 20 år. Tidigere har Steen Degn haft egen klinik indenfor terapi og supervision og arbejder desuden med kurser og foredrag om temaer som stress, mentaltræning og relationscoaching. Som ID-studerende vil man men primært møde Steen Degn som underviser op Lifecoach- og Psykoterapeut Uddannelsen, men alle er velkomne på hans aftenmeditationer på ID Academy’s kursuscenter, Ny Hattenæs i Silkeborg.

Hvad er ID-Psykoterapi og ID-Lifecoaching? -og hvorfor rykker det?

Få et af flere svar her i den første klumme af Uddanneslesleder ved ID Academy, Steen Degn

ID Academy har i dag omkring 15 år på bagen og uddannelserne er for længst kommet ud af sine første formende år og har gennemgået en stor udvikling. Som i enhver anden kreativ virksomhed er ID-Academy en organisation i kontinuerlig udvikling med innovative processer som en naturlig del af hverdagen.

Så, kære læser, tillad mig her i uddannelseslederens klumme at fokusere på – Hvad er ID-Psykoterapi og ID-Lifecoaching er anno 2012 – Og ikke mindst – Hvorfor rykker det?

 Opererer du i det reaktive eller det kreative identitetslag?
Hvis nogen skulle være i tvivl så betyder ID først og fremmest IDENTITET. Gennem ID-Psykoterapi og ID-Lifecoaching har vi, i al ydmyghed, den intention at vi gerne vil vise vores klienter hvor himmelråbende stor forskel der er på at være i verden med identifikation ind i det reaktive identitetslag til forskel fra at være i verden ud fra et kreativt lag i vores identitet. Vi taler om at bevæge sig på to totalt forskellige planeter.

Kontakt til det kreative identitetslag
Det altafgørende for at få mere tid og kontakt med vores kreative identitetslag er dis-identifikation (det vil sige; at give slip på) fra det reaktive identitetslag og den perlerække af former som dette lag består af. At opdage at vi har former som for eksempel at være overansvarlig, mismodig, selvkritiserende eller behagende og herefter slippe identifikationen med formen er det centrale i ID-terapi og ID-coaching.

Hvad skal vi så egentlig bruge tiden til når vi slipper identifikationen med form? Altså – hvad skal vi mon lave når vi ikke længere er “taget” af overansvarlighed, mismod, selvkritik eller behagesyge? Svaret vil jeg overlade til den enkelte læser, men jeg kan godt røbe, at det er nu at ID-terapi og ID-coaching rykker.

Selvfølelsen og identifikationen flytter sig
Det rykker fordi selvfølelsen og identifikationen flytter sig til et kreativt, og med inddragelsen af en meditativ praksis – mod et TRANSPERSONLIGT (det lag i vores identitet som rækker ud over os selv) og essentielt identitetslag, hvor livet opleves intenst gennem almindelige og subtile sansninger samt nondualitet  -eller det som nogen kalder enhedsbevidsthed.

Naturligt vil den nysgerrige så stille spørgsmålet: – Hvordan gør vi så det?

Gå din egen vej
Svaret er at der ikke er et svar. Svaret er at der ikke er en facitliste og at hver enkelt af os skal gå vores egen vej ind imod vores dybere identitetslag. Derfor har bogstaverne I og D hver deres individuelle betydning, som er vigtige at forstå.

Enhver ID-Psykoterapeut eller ID-Lifecoach arbejder på sig egen unikke måde og skaber fra session til session sine egne unikke værktøjer som passer til den enkelte klient. Du vil ikke kunne filme en ID-session og senere kunne kopiere den over på en anden klient. For at forstå dette vil jeg her gennemgå betydningen bogstaverne I og D.

Hvad står I’et for?
Bogstavet I står for Integrativ og betyder at vi med stor taknemmelighed til forskellige psykologiske traditioner har integreret syv forskellige psykologiske traditioner i vores uddannelser. Vi har samlet disse retninger i det vi kalder ID-Spiralen. Konsekvensen for vores klienter er at de ikke skal passe ind i en bestemt psykologisk tradition. Der imod skræddersyr en ID-Psykoterapeut eller ID-Lifecoach de psykologiske niveauer så de passer til klienten.

Bogstavet I står også for INTEGRAL. Det betyder at vi i ID-uddannelserne er særdeles optaget af hvad det er som virker inde bagved de enkelte metoder fra de forskellige traditioner. Vi arbejder ud fra syv integrale forandringsprincipper som hver især og/eller sammen gør en forskel.

Og D’et?
Bogstavet D står for Dynamisk og betyder at vi foruden syntesen af psykologiske traditioner og forandringsprincipper forholder os til den enkelte klients temperament og stil i vores valg af metoder. Vi finder med andre ord de værktøjer frem som passer bedst til den enkelte klients læringsstil.

Den integrative og integrale tankegang har vundet frem i de senere år hvor universiteter og erhvervsliv for alvor har fået øje på værdien af at skabe syntese.  Vi er stolte af at vi har et koncept som i et fremtidsperspektiv er særdeles robust.

Med kærlige hilsener

Steen Degn, Uddannelsesleder ved ID-Academy

 

Flere blogindlæg om ID LIfecoach Uddannelsen:
ID Træet

ID Træet er et billede på ID-konceptet og skitserer de centrale begreber i ID Academy's uddannelser.

 

 

 

 

 

Share