Som du sikkert ved, har jeg bl.a. i mine sidste to bøger skrevet en del om begrebet identitet og forskellige slags selvfølelse, og hvad de betyder for både selvudvikling og for vores livskvalitet og livsglæde.

Vi taler indenfor terapi, coaching og selvudvikling rigtig meget om selvfølelsen, om ego, selv, sjæl, essens, osv. osv., men hvad mener vi egentlig med det?

Jeg er blevet opfordret til at lave en lille serie blogindlæg, hvor jeg forklarer lidt om, hvad jeg forstår ved de forskellige slags begreber og tilsyneladende forskellige slags selvfølelse. Dette indlæg er det første af slagsen.

Jeg skelner mellem tre slags selvfølelse:

1. Selvtillid,
2. selvværd og
3. den essentielle selvfølelse.

Og lad mig lige understrege endnu en gang, at jeg ikke har patent på de følgende definitioner. Så tag dem som min personlige udlægning.

I dette første indlæg vil jeg give en definition på begrebet selvtillid. Min udlægning af de to andre former for selvfølelse følger i kommende indlæg.

Selvtillid:

Selvtillid er den selvfølelse, som er baseret på, hvad vi er i stand til eller ikke i stand til.

Når jeg eksempelvis er god til et eller andet, har opnået en bestemt status eller har præsteret noget særligt, vil det typisk give mig en god selvtillid.

Der hvor jeg falder igennem, ikke når mine mål eller i det hele taget ikke føler at jeg præsterer det, jeg gerne ville, eller det andre forventer af mig, ender jeg der imod op med en dårlig selvtillid.

Så vores selvtillid er med andre ord den selvforståelse vi på godt og ondt har dannet på baggrund af, hvor godt vi præsterer.

På den ene side er en god selvtillid en vigtig forudsætning for et godt liv. Jo mere “selvtillids-kapital” vi har i livets bank, jo mere tør vi “investere” i livet. Og hvo intet vover, intet vinder! –

På den anden side er selvtillid en lidt skrøbelig form for selvfølelse.
Vi kan miste en bestemt evne, færdighed eller status, som giver os selvtillid, og dermed svækkes selvfølelsen.

Som barn lå en stor del af min selvtillid eksempelvis i mit talent for at tegne og male. Her kompenserede jeg i udstrakt grad for min manglende selvtillid omkring typiske drengeaktiviteter som fodbold og andre former for sport. Dem var jeg mildest talt ikke god til.

Men da jeg så som ca. 17-årig mistede det meste af mit syn, var det så som så med selvtilliden som tegner.

Mange mennesker genererer også en vis selvtillid gennem deres gode udseende. At være en attraktiv mand eller kvinde kan bestemt godt give en god selvtillid.
Men hvad sker der med en selvtillid, der er baseret på udseendet, når strækmærker, appelsinhud og rynker sætter ind, for slet ikke at tale om ølmaven, bollehåndtagene og andre overflødige kilo?

Og sommetider baserer vi vores selvtillid på, hvor gode vi er på jobbet eller som næsten perfekte forældre.

Men hvad sker der så med selvsamme selvtillid, når vi mister jobbet, eller når ungerne flyver fra reden og får andre interesser end deres lidt omklamrende forældre?

Så hvis vi ensidigt identificerer os med vores status, vores udseende eller det vi er gode til, kan det med andre ord være en ustabil form for selvfølelse, fordi stort set enhver evne, færdighed eller status kan mistes igen.

Selvværdsfølelsen derimod er lidt mere solid, som jeg vil komme ind på i det næste blogindlæg.

Men vi kan efter min mening ikke komme udenom begrebet selvtillid i en personlig udviklingsproces, eller når det gælder livskvalitet generelt. Mennesker der i spiritualitetens og ydmyghedens navn ser skævt til selvtillid under påskud af, at det “bare er ego”, ender ofte op med enten at blive unødvendigt overfølsomme. Eller også kommer det “fornægtede ego” til udtryk som spirituel indbildskhed og opblæsthed.

Det kræver faktisk et godt og velintegreret ego, hvis vi i psykisk forstand skal have råd til at droppe egoet. Så selvtillid er ifølge min erfaring både en forudsætning for vores personlige og spirituelle udvikling generelt og for vores livskvalitet i særdeleshed.

Inden jeg i nogle af de kommende blogindlæg giver nogle ideer til, hvordan vi igennem terapi, coaching og selvudvikling kan arbejde med vores selvtillid, vil jeg i de næste to indlæg også lige fortælle om min forståelse af selvværd og den essentielle selvfølelse.

mange kærlige hilsener

Ole Vadum Dahl

Share