Siden tidernes morgen har menneskeheden målrettet kæmpet for at skaffe sig en større og større oplevelse af frihed.

En slave i lænker drømte om en fremtid udenfor trældom, og en ludfattig arbejder forestillede sig en hverdag, hvor der var indtjening nok til at holde sulten fra døren.

I løbet af de sidste 100 år har vi i den vestlige verden oplevet en teknologisk og velstandsmæssige fremgang, der fundamentalt har ændret vores opfattelse af livet og vores muligheder for at gøre hvad vi har lyst til.

Vi fødes ind i et overflødighedshorn af muligheder og opdrages til at være os vores dyrebare frihed bevidst.

Frihed indebærer muligheden for at vælge mellem forskellige retninger, varer, uddannelser etc.

Men at træffe et valg indebærer altid et fravalg, og hvem skal man give skylden, hvis tingende ikke flasker sig som ønsket? Vi hører ofte personer rette deres frustrationer mod samfundet, som om samfundet var en bestemt person eller ting, der med en bevidst handling ønsker at ramme enkeltpersoner.

Andre forsøger at give skolesystemet, kommunen, konjunkturerne, deres børn, partnere, venner skylden for at fejlslagne valg.

Friheden kommer derfor ikke gratis. Den ledsages af valget og i sidste ende af ansvaret.

I terapiens og coachingens verden møder vi ofte klienter, som benytter hele deres konsultationstid til at bebrejde andre deres problemer og forsøge at fralægge sig ansvaret for deres situation.

Terapeuten eller coachens opgave er derfor langsomt men sikkert at bevidstgøre klienten i det uhensigtsmæssige i at fralægge sig sit ansvar, hvilket jo ellers vil betyde, at det kun er ydre faktorer eller personer der kan ændre klientens udfordringer.

Det er dog ikke kun terapiklienter der står med udfordringer omkring ansvarsundvigelse.
I takt med at vores valgmuligheder og livsbetingelser forbedres fra år til år, er det vigtigere end nogensinde at vores ansvarsfølelse også vokser samtidig.

Tænk på at vi i dag, med få taster på en mobiltelefon eller via Facebook kan såre eller intimidere mennesker vi har kontakt med over hele kloden, og at vi er velvidende om, at meget af det tøj vi køber er fremstillet af børnearbejdere i u-lande eller madvarer vi spiser er produceret uden respekt for dyrevelfærd.

SÅ NYD DIN FRIHED – MEN GLEM IKKE DIT ANSVAR!

af ID Psykoterapeut studerende, Ronen Thalmay

Share