Nogle af jer er kommet med nogle fine kommentarer, som udtrykker en lille bekymring for, om der er noget religiøst i integral filosofi, eller i det som nogle så begejstret kalder for “den integrale bevægelse”.
Tak for kommentarerne. De er yderst relevante. Og de som kender mig godt vil jo netop vide, at det sidste jeg ville melde mig ind i, er en religiøs bevægelse. Verden har ikke brug for flere dogmatiske religiøse institutioner, som er baseret på ydre påbud, noget barnligt man skal tilslutte sig for ikke at ende i helvede eller en romantisk idealistisk new age-drøm for den sags skyld. –

Men reaktionen kommer hver gang, vi er nogle, som bliver begejstrede over en inspirerende ny tilgang til livet, der inkluderer den spirituelle dimension.

Det er lykkedess for den uofficielle danske statsreligion – den åndsforladte rationelle materialisme – at hypnotisere os til at tro, at vi blot er materie og et produkt af hjernens biologiske processer, og hver gang spiritualiteten kommer med ind og beriger livet for os, bliver vi mistænkeliggjort eller på anden måde stemplet som utroværdige med prædikatet “religiøs”.

Men dette er ikke enestående i verdenshistorien. Sådan var det med omvendte fortegn, da naturvidenskabens pionerer som f.eks. Galileo i 1600-tallet udfordrede kirkens dogmer og magt. Her hed prædikatet bare “kættere” i stedet for “religiøse”. I dag er det den formørkede reduktionistiske del af naturvidenskaben og den medicinske verdenskirke, som sætter dagsordenen blandt andet med hjælp af den ukritiske del af lægestanden som deres præsteskab. – (Heldigvis er der et stigende antal spirituelt orienterede læger, som begynder at gøre oprør mod den så ensidige biologiske forståelse af os og vores helbred) – men der er lang vej igen.

Og selv psykologien og psykoterapien, der hhv. direkte oversat betyder læren om sjælen og behandlingen af sjælen har med få undtagelser været præget af rationel materialisme og i bogstaveligste forstand været åndsforladt i mere end hundrede år. Det gælder også det psykoterapeutiske miljø i Danmark ind til for ganske få år siden. Selv frem til 2004, hvor social- sundheds- og undervisningsministerierne formulerede de tværministeriellel kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser, blev nogle af os i den danske psykoterapeutforening bedt om at holde lav profil med, at vi havde et spirituelt liv eller en spirituel tilgang til psykoterapi. Men jeg har aldrig villet finde mig i at sælge min sjæl bare for at få andre åndsforladte menneskers anerkendelse eller accept. Selv om det gav rigtig meget modstand. Så jeg integrerede transpersonlig psykologi og meditation i både mine psykoterapeut- og coachuddannelser og valgte at stå ved det, jeg oplever er sandt for mig. Og det må have tilfredsstillet et behov hos mange i Danmark. Vi gik fra at være ingenting i 1998 til i dag at være Danmarks – ja måske endda Europas suverænt største private institut for psykoterapeutisk uddannelse.
Og de som søger vores uddannelser vil ikke alene have en uddannelse af meget høj faglig standard. De ønsker en psykoterapeut- eller coachuddannelse, som forholder sig til hele mennesket inklusive den spirituelle dimension. – Og de fleste af vores kursister har det ligesom mig. De er spirituelle men ikke religiøse.

Jeg skelner,ligesom integral filosofi i øvrigt, mellem religion og spiritualitet. Religion handler om at tro på noget, om at leve op til udefra kommende moralske leveregler baseret på dogmer, og typisk er religioner organiseret i hierarkiske organisationer, som fortæller dig hvad der er sandt og ikke sandt.

Egentlig spiritualitet er en levende praksis, hvor man gennem meditation, kontemplativ bøn, meningsfulde ritualer og/eller en opmærksom/mindful måde at leve på, selv finder ind til sin egen indre sandhed. hvis vi ser på tværkulturelle studier af mennesker, der praktiserer på denne måde, ser det ud til, at de fleste opdager at vi ikke kun er biologiske men også åndelige væsener, og at vi alle er forbundet med hinanden på et bevidsthedsmæssigt plan. Intet at tro på. Hvis vi mediterer og praktiserer fuld opmærksomhed længe nok, dukker den sandhed op indefra, uanset om vi har hørt om den eller ej.

Integral filosofi og psykologi er alt andet end religiøst. – Og det behøver man bare at læse en enkelt integral bog for at forstå. – Det er en praktisk anvendt filosofi, som bygger bro mellem videnskab og spiritualitet, altså en holistisk tilgang til livet, der er baseret på, at vi gør vores egne opdagelser, får vores egne erkendelser og foretager vores egne vurderinger. Heller ikke her er der noget at tro på.

Man kunne også sige, at integral filosofi “bare” er et fælles sprog, som bygger bro mellem mange forskellige discipliner fra videnskab til kunst til psykologi til sociologi til politik til spiritualitet osv. osv. – Altså en slags åndelig esperanto. – Der er intet i de beskrivelser af menneskelivet og bevidsthedens natur, som især filosof Ken Wilber har beskrevet, som du ikke umiddelbart selv vil kunne genkende fra din egen livserfaring eller fra din umiddelbare oplevelse af livet. Det er det, der gør ham så genial som filosof, og det er det, der gør den integrale bevidsthed så praktisk anvendelig på så mange områder.

Integral filosofi er den mest komplette og inklusive forståelsesramme jeg til dato er stødt på i forhold til livet i sin helhed, , og derfor er den efter min erfaring ekstremt anvendelig og nyttig til at forbedre vores liv og livskvalitet på stort set alle områder. – –
Og den integrale bevægelse er ikke nogen institution eller organisation. Det er en græsrosbevægelse, en uorganiseret voksende skare af mennesker verden over, som ønsker at gøre en positiv forskel i forhold til vores fælles fremtid, og som ønsker at leve et helt liv, der inkluderer både krop, sind sjæl og ånd, som ønsker at bygge bro mellem videnskab og religion, og som stadig tror på, at vi hver især og sammen kan gøre en positiv forskel i forhold til at få en mere fredfyldt, retfærdig og økologisk balanceret verden.

Kære venner, det er tid til et realitetstjek! – Vi er nødt til at vågne op til en højere grad af nærvær, opmærksomhed, empati og omsorg for vores klode. Vi er i 13. time i forhold til global opvarmning, terror, spredning af kernevåben, dyrevelfærd, forurening, overbefolkning og meget andet.

Vi har ikke råd til bare og sidde og vente på, at en mytisk Gud i det høje klarer ærterne for os, at effekten af vores nye navn fra vores numerologiske orakel velsigner vores liv, at de astrologiske aspekter arter sig i den rigtige retning eller at det hele bare løser sig mens vi piller os i vores egen navle. Vi har brug for en ny form for spirituel aktivisme, hvor vi hjælper hinanden med at højne bevidstheden og hjertekapaciteten, så vi effektivt for fjernet årsagen til volden på og imod vores smukke blå planet nedefra. Hvis vi alle praktiserede mere nærvær og empati i vores daglige liv, ville vi insistere på ren mad i supermarkederne, vælge politikere, der havde hjerte og sjæl med i deres politik, vælge skoler til vores børn som lærte dem at kommunikere og løse konflikter, protestere mod en lægestand der har sat 550.000 danskere på lykkepiller, selv om det beviseligt kun virker på 11 procent af dem og mere end 50 procent har negative bivirkninger osv. –

Vi har brug for at få åndeligheden tilbage. Det er efter min mening det store ubevidste savn efter vores egen sjæl og spiritualitet, som er hovedårsagen til vores misbrug af medicin, vores unges verdensrekord i druk, at mere end 40 procent af den danske arbejdsstyrke er stressede og udbrændte og rigtig meget andet, som præger vores tid.

Og nej, vi skal ikke tilbage til gamle dogmer og institutionaliserede religioner. Men vi skal gøre krav på vores ret til at være spirituelle, moderne mystikere og levende begavede praktiserende, som kan tænke selv. Integral filosofi giver nogle rigtig gode indsigter og praktiske redskaber til både at “vokse op” og modnes i vores følelsesmæssige intelligens og etik, til at “vågne op” og opdage hvem vi dybest set er i spirituel forstand, til at “rydde op” i vores eget skidt så vi ikke er så tilbøjelige til at pege fingre af hinanden, til at “åbne op” og blive mere empatiske og omsorgsfulde overfor hinanden, og til at gå ud og “lyse op” som spirituelle aktivister, der ikke længere vil finde sig i at blive undertrykt af den offiielle konforme mening baseret på rationel, materialistisk fundamentalisme. –

Kom og vær med til at gøre en forskel. Det nytter!

kærlige hilsener Ole

Share