Interview med Ole Vadum Dahl om hans nye Spirituelle Mentor Uddannelse på ID Academy Grundlægger af ID Academy; psykoterapeut, spirituel mentor og underviser Ole Vadum Dahl

Efter oprøret mod autoriteterne i 60‘erne og 70‘erne opdagede vi, at vi ikke behøvede nogen til at bestemme, hvad vi skulle tænke, tro og mene. Og hvad der er rigtigt og forkert. Det kunne vi selv afgøre og det er et sundhedstegn. “Vi blev vores egne autoriteter”, som Ole Vadum Dahl formulerer det.

Men det betyder ikke, at vi ikke har brug for nogen, der har mere erfaring end os selv, til at vise vej. Nogen som kan hjælpe én med at finde frem til egne svar og egen sandhed.

Mentor og mesterlære er tilbage
“En mentor kan sammenlignes med det at gå i mesterlære. Hvis vi smider mesterlæren ud med autoriteterne, har vi smidt barnet ud med badevandet, og det ville være ærgerligt”, mener Ole Vadum Dahl. For hvorfor ikke bruge andres erfaringer lidt mere? Hvorfor ikke gå i mesterlære?

“Eller gå tilbage til det gode gamle princip med De Ældste, som gennem livet har opbygget visdom og indsigt i livets genvordigheder og løsninger. Hvis vi er rigtig kloge, trækker vi selvfølgelig på de erfaringer, andre har gjort sig.”

“Og det kan vi, når vi har fundet vores egen autoritet. Så har vi råd eller overskud til også at lytte til andres erfaringer. Den bedste forudsætning for at bruge en mentor optimalt og gå i lære, er at du har fundet din egen autoritet.”

Den autoritet har mange i dag fundet, og så bliver der atter plads til mentoren. Mentor-funktionen trives allerede i bedste velgående i sin moderne udgave; ikke mindst i arbejdslivet og på uddannelsesområdet hvor mentor-begrebet er blomstret op. Den Spirituelle Mentor, derimod, kender vi ikke så meget til i Danmark endnu. Spiritualitet er ikke et hverdagsord ved de fleste morgenborde – eller kakkelborde for den sags skyld. Men Ole Vadum Dahl er ikke i tvivl:

Den spirituelle mentor er det næste trin
“Om fem år vil vi se spirituelle mentorer alle vegne og helt ind på direktionsgangene. Det er en naturlig følge af den udvikling, vi allerede har set. Nu har enhver virksomhed med respekt for sig selv jo introduceret både mindfulness og meditation. Blandt andet fordi det kan aflæses på bundlinjen i form af mindre stress og færre sygedage.”

Men med meditation og den slags værktøjer afhjælper man ikke bare stress, man åbner også for menneskers personlige udvikling og nysgerrigheden efter at kigge dybere ind i sig selv. Og i denne fase af udviklingen kræves der at mentoren har større kompetence. Her vil undervisning i meditationsteknik eller coaching ikke altid være nok”, lyder spådommen fra Ole Vadum Dahl.

Blandt andet derfor har Ole Vadum Dahl fundet tiden moden til at udleve sin gamle drøm om en spirituel mentoruddannelse. “Spirituelle mentorer er personer, der hjælper andre med deres spirituelle udvikling. For eksempel med udviklingsprocesser i forhold til livets store eksistentielle spørgsmål, med længslen efter at finde indre fred eller efter at føle os mere forbundet med livet og efter at få bedre fornemmelse for livets højere formål eller kald.” Dette er funktioner, som selv de bedste psykoterapeuter og coach-uddannede, ikke nødvendigvis er klædt på til at varetage. Og det er da heller ikke hvem som helst, som kan blive optaget på den nye uddannelse til spirituel mentor:

Høje krav til de studerende
“Mine krav til de studerende på mentoruddannelsen er, at de har gjort sig deres egne erfaringer med en eller anden form for meditation eller selvfordybelse gennem et stykke tid” forklarer Ole Vadum Dahl. “At man har været igang med en selvudviklingsproces, hvor man har opdaget – ikke bare teoretisk – at man har medansvar for hvad, der sker i ens liv. At det ikke altid er de andres skyld, hvis man møder udfordringer. At der er en vis form for eksistentiel selvansvarlighed tilstede.

” Man skal også være bevidst om og fortrolig med begreber som for eksempel projektioner – og igen, ikke kun på et teoretisk plan. “Ellers bliver det for svært at gå ind i en spirituel udviklingsproces, og det vil mindske udbyttet af uddannelsen.”, understreger Ole Vadum Dahl, som gør meget ud af at sikre det høje niveu.

Mange faglige retninger
Man skal ikke nødvendigvis være coach eller psykoterapeut i forvejen for at blive optaget. De første hold af mentoruddannelsen rummer mange forskellige fagligheder fra alternative behandlere over sygeplejersker og socialrådgivere til HR-folk. “Måske er man læge og folk kommer til en og letter deres hjerte eller vil drøfte de store spørgsmål i livet, eller fortæller om deres spirituelle oplevelser. Mentoruddannelsen kan komplementere eller supplere rigtig mange andre faggrupper end netop psykoterapeuter eller coaches, ligeså vel som den kan stå alene”.

Konkret anvendelse og større sammenhæng
Selv om det første hold på mentoruddannelsen kun er få måneder gammelt, er der allerede mange tilbagemeldinger om konkret udbytte af undervisningen.  
“Mange af de studerende er overraskede over, hvor meget de kan gå ud og omsætte eller praktisere med det samme. Både i forhold til meditation men også i form af nye måder tackle det normale hverdagsliv på”, beretter Ole Vadum Dahl fra de første moduler på Drueholm.   “En anden ting som jeg hører fra folk er, at de oplever at deres hidtidige spirituelle erfaringer kommer ind i en større forståelsesramme. De får sat perspektiv på de erfaringer, de allerede har gjort sig. Erfaringer som i øvrigt er vidt forskellige fra person til person.”

“Og på trods af forskellighederne i de studerenes spiritualitet fra traditionel kristne, ateistiske, shamanistiske til østlige former for meditation, begynder de  at se større sammenhænge mellem de forskellige sprog og symboler.“

 

Minimum 20 års erfaring
De høje krav til personlig udviklingsniveau stilles ikke kun til de studerende. Den spirituelle mentoruddannelse er også den uddannelse, hvor Ole Vadum Dahl selv lægger de fleste af sine undervisningstimer, og de øvrige lærere på uddannelsen kommer heller ikke lige fra gaden. “Min egen personlige erfaring med spiritualitet strækker sig over næsten tre et halvt årti! Det har været en livsstil for mig at arbejde med spiritualitet i mere end 30 år, og det samme gælder de lærere, som underviser. Mit krav til dem er at de skal have over 20 års intensiv, konkret erfaring med meditation, mindfulness og spirituel udvikling. For at være lærer skal man i praksis selv kunne fungere som spirituel mentor”.

 

Tiden er inde til det jeg brænder for
“Nu har jeg fået opbygget en organisation omkring mine uddannelser, som gør, at jeg i højere grad kan give slip og overgive en masse til det meget kompetente lærerfakultet. Derfor kan min energi og tid nu frigives til det jeg brænder allermest for, og der hvor jeg har mine største kompetencer: at fungere som spirituel underviser og mentor.” “I en lang årrække har jeg følt en dyb trang til selv at videregive mine spirituelle erfaringer. Det samme, tror jeg, gælder for mange af dem der vil søge uddannelsen; de har haft nogle dybe erfaringer med hvad der virkelig gør livet værd at leve – livets skønhed og mystik.”

“Men jeg har ikke følt at tiden var helt moden. Trods det faktum at spiritualitet og meditation har været over- og undertone i alt hvad jeg har lavet de sidste 25 år, var tiden ikke moden til en rendyrket uddannelse kun med spiritualitet.” “Så det er fantastisk timing for mig at se, at nu begynder det også at åbne sig ude i samfundet. Vi får brug for spirituelle mentorer i de kommende år. Det vil blive lige så naturligt som det i dag er at opsøge en psykoterapeut, en coach eller en kiropraktor”, tør Ole Vadum Dahl godt at spå.

Share