Ole Vadum Dahl - Grundlægger af ID Academy: “Mine krav til de studerende på mentoruddannelsen er, at de har gjort sig deres egne erfaringer med en eller anden form for meditation eller selvfordybelse gennem et stykke tid”Om treenigheden i tilværelsen

Integral psykologi og spiritualitet, dvs. den specielle form for holistiske forståelse af tilværelsen, som ligger til grund for kurserne og uddannelserne på ID Academy, arbejder med tre grundlæggende perspektiver på livet – og det er vel at mærke tre vinkler, som ikke bare er teori, men som du kender fra din egen tilværelse.

Hvis du f.eks. ser på dit liv, er det en balancegang mellem et “Jeg og Mig”, et “Vi og Os” og et “Den og Det”-perspektiv  på tilværelsen, eller som de gamle filosoffer udtrykte det, mellem “Det skønne, det gode og det sande”.

Undersøg et hvilket som helst fænomen i dit liv, og det vil falde ind under et af de tre grund-perspektiver.
F.eks.:

Jeg og Mig-perspektivet:
(det skønne)
Jeg og Mig-perspektivet er din subjektive oplevelse af dine følelser, behov, tanker, holdninger, værdier osv. Så det er bl.a. din subjektive oplevelse af, hvad der er skønt, dejligt, smukt og æstetisk eller det modsatte.

Vi og OS-perspektivet:
(Det gode)
Vi og Os-perspektivet repræsenterer det,  vi har sammen som par, familie, gruppe, partnere, venner osv. Det er vores fællesskabsfølelse, vores fælles værdier, holdninger, identitet og omsorg for hinanden. Så vi kunne også sige, at Vi og Os-perspektivet bl.a. er vores etik og moral, eller det vi opfatter som godt eller ondt.

Den og Det-perspektivet:
(Det sande)
Når vi taler om “”den eller det” og “ham/hende”, er det et mere objektivt og upersonligt 3. persons perspektiv, vi oplever noget eller nogen fra. Og vi kunne sige, at dette er den saglige, objektive og videnskabelige vinkel på tilværelsen.

  • Hvordan er balancen mellem de 3 perspektiver i dit liv og din personlige eller spirituelle udvikling?
  • Er der f.eks. for meget fokus på Jeg og Mig-perspektivet på bekostning af Vi og OS, så din optagethed af dit indre liv og udvikling går ud over din familie, dine venner eller andre relationer?
  • Eller bliver du så optaget af dit indre liv af følelser, behov, sansninger og forskellige bevidsthedsfænomener fra Jeg og Mig-perspektivet, at du glemmer den mere saglige, praktiske og objektive dimension af tilværelsen, som Den og Det-perspektivet repræsenterer?
  • Eller er du så fokuseret på Vi og OS, dvs. fællesskabet med din kæreste, din familie, dine venner etc., at det bliver på bekostning af dig selv, dine egne følelser og behov og din personlige udvikling?
  • Bliver det mere teoretiske eller mentale aspekt af psykologi og spiritualitet, som Den og Det-perspektivet repræsenterer, dit primære fokus, fordi du måske er bange for at gå ind i de mere personlige følelser og oplevelser i Jeg og Mig?

En egentlig integral, dvs. holistisk udvikling indebærer, at der er en god balance mellem alle tre perspektiver i vores liv.
Derfor er vi på alle ID Academy’s kursus- og uddannelsesforløb meget opmærksomme på, at vi hjælper vores kursister med at finde en god balance mellem de tre perspektiver i livet. Vores erfaring er, at det giver en markant bedre livskvalitet, end hvis der er en overvægt af et af de tre perspektiver.

Og i vores måde at tilrettelægge seminarer og uddannelsesforløb på, sørger vi også hele tiden for at fokusere på både Jeg og Mig-perspektivet, dvs. på den enkelte kursists tanker, følelser, ønsker og individuelle udviklingsproces, på Vi og OS-perspektivet, dvs. gruppedynamikken, fortroligheden, den rummelige atmosfære og den voksende fællesbevidsthed på holdet, og på Den og Det-perspektivet, dvs. den konkrete faglige læring, teorierne, øvelserne og den konkrete træning og supervision.

Share