Ole Vadum Dahl - Grundlægger af ID Academy: “Mine krav til de studerende på mentoruddannelsen er, at de har gjort sig deres egne erfaringer med en eller anden form for meditation eller selvfordybelse gennem et stykke tid”I den integrale, dvs. helhedsorienterede og inkluderende tilgang jeg har til spirituel udvikling, er der 5 elementer, som er meget vigtige at have med, og finde en god balance mellem.

En sund og balanceret udvikling handler for mig om både at “vokse op”, at “vågne op”, at “rydde op”, at “åbne op” og at “lyse op”.

At vokse op handler om at udvikle os og modnes som mennesker. Det gælder følelsesmæssigt, etisk, mentalt, socialt osv. –

En dybere kontakt til vores indre spirituelle liv er nødt til at gå hånd i hånd med, at vi også fortsat vokser som voksne og udvikler os menneskeligt på en række mere basale områder. Ellers bliver udviklingen let skæv og ugroundet. Et menneske der f.eks. har intense spirituelle oplevelser, men som ikke parallelt udvikler sig følelsesmæssigt, mentalt  og i forhold til sine værdier og livsanskuelser, kan lige så godt ende op som fanatisk fundamentalist eller flyvsk spirituel romantiker.

At vågne op handler om at bryde identifikationen med de snævre forståelser af os selv, som vi alle i et eller andet omfang sidder fast i, og opdage, hvem vi i virkeligheden er på et dybere plan. Integral udvikling handler hverken om ensidigt at styrke selvfølelsen i traditionel forstand eller at udvikle et mere spirituelt selvbillede.  At vågne op er heller ikke et spørgsmål om tro, men drejer sig om at få en direkte erkendelse af vores “dybeste værenskerne” eller “essens”.

Da Michel Angelo en gang blev spurgt, hvordan han dog kunne frembringe sine fantastiske skulpturer ud af de rå marmorblokke, svarede han: “De er der jo allerede, man skal blot hugge det overflødige bort”. – På samme måde er det med integral spiritualitet. Når vi slipper identifikationen med alt det vi i virkeligheden ikke er, vågner vi op til vores “sande” identitet, som allerede er der og har været der hele tiden.

At rydde op handler om at kaste lys på skyggerne i vores liv. Dvs. at få erkendt de følelser, impulser, behov og potentialer for den sags skyld, som vi har fortrængt og derfor er ubevidste om. Hvis ikke vi gør det, vil de “glemte” sider af os selv blive projiceret ud på vores omgivelser og også ofte skabe helbredsmæssige problemer.

En integral, dvs. en reel holistisk udvikling handler derfor også om at få integreret både de positive og de negative egenskaber i os selv, som vi er ubevidste om, og som vi ellers rundhåndet  kommer til at tildele andre mennesker.

At åbne op handler om at have hjertet med både i vores liv generelt og i vores personlige og spirituelle udvikling. Hvis ikke vi bliver naturligt, indefra kommende mere venlige, rummelige, medfølende og kærlige overfor andre gennem vores udviklingsproces, skulle vi nok finde en anden måde at arbejde med os selv på, eller i det hele taget bare beskæftige os med noget helt andet.

Integral – og det vil igen sige inklusiv og helhedsorienteret udvikling handler i høj grad om at finde balancen mellem “jeg” og “vi” eller “mig” og “os”. Det er når vi giver noget til andre og føler en dyb samhørighed med andre, at de fleste af os føler den største glæde og mening i livet. Derfor arbejder jeg også på at hjælpe mennesker med at få mod nok til at bryde ud af den selvbeskyttende skal og åbne op til det vigtigste i livet, nemlig hjerterummet mellem mennesker.

At lyse op handler om at stå ved vores lys og dele det med andre. Dvs. at give alt det gode og helt unikke, vi hver især indeholder, lov til at folde sig ud, og dermed aktivt bidrage til, at verden omkring os bliver et endnu bedre sted at være.

Efter at have arbejdet professionelt med mennesker i mere end 30 år er det min klare oplevelse, at vi alle hver især har et kald i form af at dele vores unikke kvaliteter med andre, og at vores livskvalitet tager et kvantespring i den rigtige retning, når vi først bliver bevidste om det, jeg kalder vores “frydefulde forpligtigelse” og tager den på os. .

Det sidste den schweitziske psykolog Carl Gustav Jung skulle have sagt, inden han drog sit sidste suk var: “Jeg tror, vi er her for at tænde lys for hinanden”.

Smukkere kan det ikke siges.

Læs mere om de spirituelle udviklingsforløb, som jeg afholder ved ID Academy her: www.id-mentoruddannelsen.dk.

Share