Slut fred med tiden – Uddrag af Bettina Vilmuns bog Mærk Livet

Her får du et uddrag af første del af Bettina Vilmuns bog Mærk Livet. Bettina Vilmun er forfatter, journalist og ID Psykoterapeut og har over årene interviewet en række personligheder indenfor det felt man kan kalde Livskunst.

Bogen er således en interview-række med Eckhart Tolle, Peter Russel, Richard Moss, Ole Vadum Dahl, Catherine Ingram og Daniel Goleman. Men den er også 15 kapitler med kommentarer, strøtanker, betragtninger og erfaringer fra forfatterens egen indre proces. En proces som er blevet berørt af interviewene med de mange åndelige pionerer og de indsigter der fulgte med disse møder.

Share